BSM:BİLİŞİM STRATEJİLERİ MERKEZİ

Information Strategies Center

destek@hisarschool.k12.tr 

Politika ve Standartlar

Search organization content

Hisar Okulları, misyonu ve ilkeleri çerçevesinde, bilimsel yaklaşımlardan ödün vermeksizin her türlü değişime ve zorlu şartlara uyarlanabilecek, esnek ve iletişime dayalı bir yapıya imkan sağlayan yaklaşımlara öncelik vermiştir. Hisar Okulları Bilişim Stratejileri Merkezi (BSM), bilgi ve iletişim teknolojilerinin, eğitim sürecinin doğal ve güçlü bir parçası olarak öğrenme ortamlarını destekleyecek şekilde kullanılması, değişen şartlara ve ihtiyaçlara hızla adapte olabilen dinamik, sürdürülebilir ve yönetilebilir bir ekosistemin K12 bütünlüğünde yapılandırılması amacı ile çalışmalarını yürütmektedir.

BSM, uluslararası eğitim teknolojileri politika ve standartları dikkate alan bir yaklaşımla Uluslararası Eğitim Teknolojileri Topluluğu / International Society for Technology in Education (ISTE) tarafından belirlenen standartlar doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir. 

Hisar Okulları, dijital vatandaşlık, etik ve farkındalık konusunda yapmış olduğu çalışmalar ile tüm dünyada bu konuda en önemli kuruluş olan Common Sense tarafından akredite edilmiştir. Okul toplumunun her durumda bu farkındalık ile hareket etmesi beklenir.

Hisar Okulları Bilişim Stratejileri Politikası, eğitimin çok kanallı bir yaklaşım ile gerçekleştirilmesi ve teknolojinin eğitim ortamlarına entegrasyonu konusunda bakış açımızı yansıtan, ilgili süreçleri açıklayan ve öğretmen, öğrenci, velilerimizin rol ve sorumluluklarını tanımlayan bir dokümandır. Bu doküman, dijital dönüşüm sürecinin takip edilebilir, yönetilebilir ve sürdürülebilir olması açısından referans noktası olarak düzenli olarak geliştirilmekte ve güncellenmektedir.

Bu kapsamda aşağıdaki bağlantılar aracılığı ile gerekli bilgilendirmelere ulaşabilirsiniz.

Son Güncelleme:Temmuz 2022 V7.0

 Policy and Standards

In compliance with its mission and principles, Hisar School has prioritized approaches that are adaptable to any change and challenging conditions, allowing a flexible and communicative structure, without compromising on scientific approaches. Hisar School Information Strategies Center (BSM) carries out its works for the purpose of ensuring that information and communication technologies support learning environments as an integral part of the education process, and structuring a dynamic, sustainable and manageable ecosystem that can easily adapt to changing conditions and requirements within the integrity of K12.

Adopting an approach that considers international educational technology policies and standards, BSM carries out its activities in line with the standards determined by / International Society for Technology in Education (ISTE).

Hisar School’s activities on digital citizenship, ethics, and awareness are accredited by Common Sense, which is the most important organization worldwide on this subject. School community is expected to act with this awareness in all cases.

Hisar School Information Strategies Policy is a document that reflects our perspective on carrying out education in a multi-channel approach and integrating technology into educational environments, explains the relevant processes, and defines the roles and responsibilities of our teachers, students, and parents. This document is regularly developed and updated as a point of reference in terms of ensuring that the digital transformation process is traceable, manageable, and sustainable.

In this context, you may reach the necessary information via the links below.

Last Updated: June 2022 V7.0