Bilişim Stratejileri Merkezi


Information Strategies Center
destek@hisarschool.k12.tr

English is below

Politika ve Standartlar

Hisar Okulları’nda teknoloji ve inovasyon, eğitim sürecinin doğal bir parçası olarak yer almaktadır. Hedefimiz, öğrencilerimizin içinde bulunduğumuz çağın ihtiyaçlarına adapte olabilecek bilgi ve becerilere sahip, karşılaştığı problemlere farklı bakış açıları ile yenilikçi çözümler geliştirebilen, etkin ve üretken bireyler olarak mezun olmalarını sağlamaktır.

Bilgiye daha kolay erişilmesi ile birlikte internete ve birbirimize sürekli “bağlantılı” olmanın önemi her geçen gün artmaktadır. Bu bağlantılar ancak doğru yönlendirme ile anlamlı, üretmeye yönelik, etik ve güvenli olabilir. Teknoloji, öğretmen ve öğrenci arasında dinamik bir ilişki kurulmasını mümkün kılarken işbirliğine yönelik öğrenme ortamlarının oluşturulmasını ve öğrenenin kendi hızında ilerlemesini sağlar. Bahsedilen hedefler doğrultusunda uzaktan eğitim sürecine bakış açımız ve yaklaşımımız her durumda; zorlu koşullarda dahi sürdürülebilir, paylaşılabilir ve yönetilebilir bir içerik ve eğitimi tüm paydaşlarımıza sunmaktır.

Bu kapsamda aşağıdaki linkler aracılığı ile gerekli bilgilendirmelere ulaşabilirsiniz.

Policy and Standards

At Hisar School, technology and innovation are a natural part of the learning process. We aim to help students graduate as active and productive individuals who have acquired the knowledge and skills in line with requirements of our era, and the ability to develop innovative solutions from a different perspective for the problems they face.

As information becomes more easily accessible, being “connected” to the Internet and with each other becomes increasingly important. Only through the right guidance, these connections can be - come meaningful, focused on productivity, ethical, and safe. Technology not only paves the way for a dynamic relationship between the teacher and the student, but it also helps creating learning environments aimed at collaboration, and ensuring that learners make progress at their own pace. To this end, our stance on the distance learning process offers all our stakeholders a combination of the content and education that is sustainable, shareable, and manageable under any conditions, including challenging times.

In this context, you can reach the important information through the links below.